Eerste afspraak en behandeling

Wanneer meldt u zich bij een fysiotherapeut?

Uw huisarts of specialist heeft u verwezen voor fysiotherapie. Of u heeft een klacht waarvan u zélf denkt dat het zinvol is deze aan een fysiotherapeut voor te leggen. 

Afspraak

U meldt zich telefonisch aan, via het contactfomulier op deze website of komt persoonlijk langs op de praktijk. In de meeste gevallen wordt u teruggebeld voor een afspraak, een enkele maal kan direct wat worden afgesproken. Ons streven is om de eerste afspraak binnen 2 werkdagen na aanmelding te laten plaatsvinden.

Intake / onderzoek

Voor uw eerste afspraak kunt u plaatsnemen in de wachtkamer, de behandelend therapeut komt u daar ophalen. De eerste afspraak staat normaal gesproken geheel in het teken van het kennismaken met u en inventarisering van uw problematiek: uw lichamelijke gesteldheid, uw levenssituatie, uw klachten en hoe deze drie elkaar beïnvloeden. Zie in dit verband ook ‘Is een verwijzing van huisarts of specialist nodig?’ De intake start met een vraaggesprek en om de mate van klachten en beperking in kaart te brengen worden bij aanvang vragenlijsten afgenomen en metingen verricht. Dit wordt in de loop van de behandelingen en bij afsluiting herhaald om de voortgang en de mate van verandering ook meetbaar te kunnen vastleggen. Het betreffende lichaamsdeel wordt geïnspecteerd.

Normaliter vaak gevolgd door een bewegingsonderzoek, alsmede een palpatie (‘het bevoelen’) van het probleemgebied. Soms worden er nog een aantal aanvullende testen uitgevoerd. Uw fysiotherapeut zal vervolgens zijn bevindingen met u bespreken en samen met u een behandelplan opstellen. Vaak zal uw behandelaar al wel wat adviezen en tips meegeven, een enkele keer ook alvast wat oefeningen. Wanneer een dubbele afspraak met u wordt gepland volgt directe behandeling. Anders volgt deze meestal pas tijdens de tweede afspraak.

Behandeling

Een fysiotherapeut bedient zich van een aantal behandeltechnieken. Coachen, informeren, adviseren en sturen (praten dus) neemt een belangrijke plaats in in de behandeling. Voorts kunt u in de regel bij ons verwachten dat uw behandelaar met u gaat oefenen en trainen.

Het doel van de oefeningen kan heel divers zijn: gericht op het verbeteren van kracht of conditie, kunnen ontspannen, verbetering van evenwicht, lenigheid of ademhalingstechniek, verbetering van de doorbloeding, houding, looppatroon, etc… Wat er ook maar nodig is om u te helpen naar een klachtenvrij functioneren. Ofwel, als dat niet kan, naar het best haalbare. In veel gevallen zult u oefeningen voor thuis meekrijgen.

Aanvullend op het oefenen bedient uw behandelaar zich waar nodig van massage, passieve mobilisaties of manueel therapie en eventueel apparatieve methodes (ultrageluid, shockwave etc.). De behandelingen vinden in principe individueel plaats. Soms is het wenselijk dat u in een later stadium in een klein groepje oefent. Wij behandelen volgens de laatste inzichten, daartoe vindt voortdurende scholing plaats van al onze therapeuten. Waar van toepassing worden de richtlijnen van de beroepsvereniging gevolgd, in ieder geval volgens de methodes met het best bewezen effect.

Zelf aan de slag. Voor het verhelpen of verlichten van veel klachten is het belangrijk dat u weet wat u zelf moet doen of laten. Hierover wordt u door uw behandelaar geïnformeerd en vaak krijgt u huiswerkoefeningen mee.

Verslaggeving naar de arts

Als de behandeling wordt afgesloten, sturen wij een verslag naar uw huisarts/ specialist. Vaak wordt een tussenrapportage meegegeven als u tijdens de behandeling nog door uw verwijzend arts wordt gezien. Als wij dat nodig achten vindt er telefonische ruggespraak met uw arts plaats. Contacten met een arts gaan áltijd in overleg met u.

Uw browser is niet up-to-date!
U maakt gebruik van een oude, achterhaalde internet browser.

Om deze website te kunnen bezoeken raden wij u aan uw browser te updaten.