Privacy

De praktijk houdt, om u zo goed mogelijk ten dienste te kunnen zijn en vanwege wettelijke verplichtingen, een registratie bij van uw directe persoonlijke en medische gegevens. Op deze registratie is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en uw inzagerecht in deze gegevens. De beheerder zal niet meer gegevens opslaan of bewaren, dan die welke (wettelijk) noodzakelijk zijn of andere doeleinden dienen dan die welke nodig zijn voor een doelmatige dienstverlening. Fysiotherapeuten hebben een geheimhoudingsplicht en zullen niet zonder uw toestemming gegevens aan derden verstrekken. Wel rapporteren wij standaard, conform KNGF-richtlijnen, over het  verloop van de behandeling aan verwijzer en-of huisarts, tenzij u uitdrukkelijk aangeeft dat u dat niet wenst. Tevens werkt de praktijk mee aan het aanleveren van geanonimiseerde data aan zorgverzekeraars, beroepsvereniging  en Stichting Keurmerk Fysiotherapie voor onderzoek  en verantwoording.

Leidraad in de bescherming van uw privacy is het privacyreglement van onze beroepsorganisatie, het KNGF. Bepalingen uit het KNGF- privacyreglement kunt u nalezen in de Modelregeling fysiotherapeut-patiënt.

Klik hier voor de gehele Privacy Policy van de praktijk.

Uw browser is niet up-to-date!
U maakt gebruik van een oude, achterhaalde internet browser.

Om deze website te kunnen bezoeken raden wij u aan uw browser te updaten.