Rechten en plichten

U heeft als patiënt in de Nederlandse gezondheidszorg rechten en plichten. Deze zijn vastgelegd in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst, de WGBO. Deze rechten en plichten gelden ook voor u als patiënt in onze praktijk. De WGBO beschrijft ook rechten en plichten van uw behandelaar.

Wat betreft uw plichten als patiënt beschrijft de WGBO:

  • Dat u uw behandelaar zo goed mogelijk dient te informeren in het belang van uw behandeling
  • Dat u uzelf (binnen redelijke grenzen) inspant om de adviezen van uw behandelaar op te volgen
  • Dat u uw hulpverlener dient te betalen en dat u een zorgverzekering dient te hebben

Wat betreft uw rechten beschrijft de WGBO:

  • Uw rechten over hoe u geïnformeerd dient te worden over uw gezondheid en uw behandeling
  • Hoe de toestemming voor behandeling geregeld moet zijn
  • Dat er een dossier moet worden bijgehouden over uw behandeling
  • Inzagerecht in uw dossier
  • Hoe de beveiliging van uw dossiergegevens en privacy geregeld moet zijn
  • Hoe u een klacht kunt indienen als u niet tevreden bent over uw behandeling

De belangrijkste plicht die voor ons als behandelaar wordt beschreven is het leveren van goede zorg. Verder beschrijft de WGBO dat een behandelaar zijn eigen beslissingen mag nemen op basis van zijn deskundigheid en overtuiging. Als een behandelaar bijvoorbeeld niet overtuigd is van nut en noodzaak van een behandeling mag hij deze weigeren.
Verder beschrijft de WGBO hoe patiënt en behandelaar zich beiden dienen in te spannen voor een behandelrelatie met wederzijds vertrouwen.

Voor een meer uitgebreide maar nog wel toegankelijke beschrijving van de WGBO kunt u hier klikken voor informatie van de Patiëntenfederatie.
Voor de WGBO beschrijvingen door de rijksoverheid kunt u hier klikken.

Uw browser is niet up-to-date!
U maakt gebruik van een oude, achterhaalde internet browser.

Om deze website te kunnen bezoeken raden wij u aan uw browser te updaten.