Kwaliteitsbeleid

De beroepsgroep van fysiotherapeuten, het KNGF, heeft de afgelopen jaren zwaar ingezet op de kwaliteit van behandeling. Dit ‘kwaliteitsbeleid’ heeft onder andere tot intensivering van contacten tussen fysiotherapeuten onderling en andere disciplines geleid.

Het is tevens het kader geweest waarbinnen de fysiotherapeuten meer eenduidig zijn gaan werken en volgens de beste wetenschappelijke inzichten. Hiertoe zijn voor diverse patiëntencategorieën en klachtengroepen, maar ook ten aanzien van bijvoorbeeld verslaglegging en rapportage, richtlijnen ontwikkeld. Onze praktijk onderschrijft het belang van transparant handelen en al haar medewerkers streven voortdurend naar het geven van ‘Best Evidence Based’ behandelingen en volgen daartoe doorlopend scholing. Waar van toepassing volgen we de richtlijnen van het KNGF. De praktijk en al haar medewerkers voldoen met voorgaande aan de voorwaarden van het kwaliteitsregister van de beroepsgroep en zijn daar dan ook bij ingeschreven.

PlusPraktijk

Praktijk voor Fysiotherapie Slagharen was van 2015 tot en met 2020 gekwalificeerd als PlusPraktijk 

Stichting Keurmerk Fysiotherapie

Op 4 november 2020 heeft de praktijk de Entree visitatie Stichting Keurmerk Fysiotherapie met een zwaarwegend positief advies afgesloten. In december 2023 heeft de praktijk de 2-jaarlijkse SKF visitatie laten uitvoeren waaruit gebleken is dat de praktijk aan alle criteria voldoet. Stichting Keurmerk Fysiotherapie is een erkend kwaliteitsregister voor fysiotherapeuten en fysiotherapiepraktijken.

Kwaliteitseisen
  • De praktijk doet onderzoek naar klantervaringen
  • De praktijk werkt samen met andere professionals zoals gespecialiseerde fysio- en oefentherapeuten, (huis)arts, etc.
  • De praktijk verleent effectieve zorg; het fysiotherapeutisch handelen wordt getoetst door middel van een externe audit
  • De praktijk volgt zoveel mogelijk de richtlijnen van de beroepsgroep met betrekking tot behandelen en maakt gebruik van de nieuwste en bewezen effectieve behandelmethodes
  • Er is keuze uit verschillende therapeuten en specialismen in de praktijk
Bereikbaarheidseisen
  • Ruime openingstijden
  • Hygiënische praktijk die voldoet aan alle veiligheidseisen
  • De praktijk is voor alle verzekerden goed bereikbaar en toegankelijk

 In december 2023 heeft de praktijk de 2-jaarlijkse SKF visitatie laten uitvoeren waaruit gebleken is dat de praktijk aan alle criteria voldoet.  De audit werd dit keer uitgevoerd in het bijzijn van een observerende SKF praktijk,  waarbij  de praktijken zich over en weer lerend hebben opgesteld en open hebben gestaan voor ontwikkel- of verbetersuggesties en adviezen.

HKZ norm

Sinds 2009 werken we volgens HKZ norm (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector). Voor ons, maar ook voor patiëntenverenigingen en zorgverzekeraars, een middel om een praktijk te zijn die transparant en goed gestructureerd is in meerdere opzichten. Onder andere in het blijven streven naar leveren van optimale fysiotherapeutische zorg.

Uw browser is niet up-to-date!
U maakt gebruik van een oude, achterhaalde internet browser.

Om deze website te kunnen bezoeken raden wij u aan uw browser te updaten.