Klachtenregeling

U mag er van uit gaan dat uw fysiotherapeut zijn vak zo goed mogelijk uitoefent. Heeft u toch klachten over de behandeling of de manier waarop de fysiotherapeut met u omgaat, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.

Wij zouden het erg prettig vinden dat u zich in eerste instantie wendt tot de fysiotherapeut waar de klacht zich op richt. Hij of zij zal zorgen voor een adequate afhandeling van uw klacht. Wacht niet met opmerkingen of klachten, blijf er niet mee rondlopen, daar is niemand mee gebaat. Als u zich daar prettiger bij voelt mag er rustig een voor u vertrouwde derde persoon aanwezig zijn bij het gesprek over uw klacht. Mocht dit niet het gewenste resultaat opleveren, dan kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure van het KNGF, de beroepsvereniging waarbij wij zijn aangesloten. U kunt daar een bemiddelingsgesprek aanvragen of een klacht deponeren. Meer informatie hierover vindt u in de folder ‘als u rondloopt met een klacht over uw fysiotherapeut’, die uw fysiotherapeut u desgevraagd zal overhandigen. Of kijk op www.defysiotherapeut.comMocht u meer willen weten over de mogelijkheden van een bemiddelingsgesprek? Of heeft u vragen over hoe en bij welke instantie een klacht het best kan worden ingediend? Neem dan contact op met een van de onderstaande organisaties.

  • Ledenadvies KNGF, Postbus 248, 3800 AE Amersfoort, tel. 033-4672929
  • Landelijk Informatiepunt voor Patiënten, Postbus 9101, 3506 GC Utrecht, tel. 030-2661661
Uw browser is niet up-to-date!
U maakt gebruik van een oude, achterhaalde internet browser.

Om deze website te kunnen bezoeken raden wij u aan uw browser te updaten.