RSI / KANS

Veel mensen kennen de term RSI ‘Repetitive Strain Injury’. De term RSI is onjuist omdat deze suggereert dat er een beschadiging (injury) is maar hiervan is bijna nooit sprake. Daarnaast zijn ook de woorden ‘repetitive strain’ (herhaalde belasting) verwarrend. Klachten ontstaan soms helemaal niet door herhaalde belasting maar door constante belasting. Tegenwoordig wordt de term CANS ‘Complaints of the Arm, Neck, Shoulder’ gebruikt in plaats van RSI. In Nederland wordt de term KANS (Klachten Arm Nek Schouder) veel gebruikt.

Symptomen

KANS ontwikkelt zich geleidelijk. Het sluipt er langzaam in. Het verloop is grofweg in drie fasen in te delen. De klachten die hierbij ontstaan zijn gelegen in de nek, de schouder, de armen en/of in de handen. Fase 1: Pijn tijdens het werk, lokale vermoeidheid, kramp, tintelingen en een doof gevoel. De klachten verdwijnen, als men stopt met werken, na enige rust. Fase 2: Ook pijn na het werk, irritatie aan pezen en spieren, prikkelingen, slapeloosheid, krachtsverlies. De klachten verdwijnen na een avond of een weekend rust. Fase 3: Zwelling, drukpijn, chronische pijn, functieverlies, veranderingen van huidskleur en temperatuur, doof en tintelend gevoel, aanhoudende en niet meer verdwijnende klachten en pijn zowel tijdens het werk als in de weekenden (pijn zowel tijdens het werk als in de vrije tijd).

Oorzaken

Er zijn verschillende soorten risicofactoren waardoor klachten aan de arm, nek en/of schouder kunnen ontstaan.

 • Fysieke (lichamelijke) belasting
 • Psychosociale belasting (werkstress, werktempo, werkdruk, hoge mentale eisen)
 • Persoonsgebonden factoren (te perfectionistische instelling)

Behandeling

Bij de behandeling moet rekening worden gehouden met de eerdergenoemde fases waar de aandoening zich in bevindt. In de eerste fase kan een patiënt op de werkvloer bekeken worden en daar de nodige adviezen krijgen. In latere fasen zal dit op de praktijk door de fysiotherapeut moeten gebeuren. Bij de behandeling dient er gekeken te worden naar de klachten die er op dat moment zijn en naar de oorzaak van de klachten.

Wat doet de fysiotherapeut

 • Analyse van de oorzaken van KANS-klachten
 • In overleg opstellen van een individueel plan met het oog op volledige reïntegratie werk of andere activiteiten
 • Wanneer wenselijk of noodzakelijk: doorverwijzen naar andere deskundigen
 • Begeleiden van oefeningen / training met als doel: verbeteren van de (werk)houding en vergroten van de belastbaarheid van weefsel en organen
 • Leren de spieren te ontspannen / op goede manier te gebruiken (zo nodig met behulp van de Myotrac (een apparaatje dat de mate van spierspanning kan weer geven)
 • Mobilisatietechnieken en actieve oefentherapie om functiestoornissen van het houdings- en bewegingsapparaat te verhelpen.
 • Oefeningen en adviezen geven, waarmee je zelf aan de slag kunt
 • Preventie

Zorg in uw vrije tijd voor voldoende beweging (b.v. sporten/gym) waardoor de spieren in goede conditie blijven.

Voor meer uitgebreide informatie verwijzen wij u naar de RSI vereniging.

Uw browser is niet up-to-date!
U maakt gebruik van een oude, achterhaalde internet browser.

Om deze website te kunnen bezoeken raden wij u aan uw browser te updaten.